Hotline: 08 3842 6187 - 0903 369 653

Previous
 • Khám và tư vấn miễn phí

 • Trang thiết bị hiện đại

 • Phục vụ tận tình chu đáo

Next

Làm răng giả

 Vì sao cần thay thế răng bị mất

 - Việc mất răng ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai của bạn và vì thế ảnh hưởng tới sức khoẻ của bạn
- Việc mất răng làm quá tải những răng còn lại, có thể làm vỡ hoặc lung lay những răng này.
- Việc mất răng làm các răng lân cận bị di lệch, ảnh hưởng tới sức nhai và độ bền của các răng này.
- Việc mất răng ảnh hưởng tới thẩm mỹ của bạn (Nếu đó là răng cửa)

Có những phương pháp nào để thay thế răng bị mất ?
Có hai phương pháp để thay thế răng bị mất, đó là LÀM HÀM GIẢ & CẤY GHÉP RĂNG (DENTAL IMPLANT).
A. Hàm giả: được chia làm hai loại, hàm giả tháo lắp và hàm giả cố định.
HÀM GIẢ THÁO LẮP gồm có nền hàm để giúp hàm giả bám vào niêm mạc miệng và các răng bên cạnh. Các răng giả được cấy trên nền hàm đó. Nền
hàm có thể làm từ nhựa cứng, nhựa dẻo hoặc đúc bằng thép. Nền hàm bằng NHỰA DẺO (BIOSOFT) là công nghệ mới nhất hiện nay. Nó có tính đàn hồi cao tạo nên cảm giác dễ chịu cho bệnh nhân. HÀM GIẢ THÁO LẮP ƯU ĐIỂM là tương đối rẻ (so với các hàm cố định cùng loại vật liệu), không phải mài răng và dễ làm vệ sinh. NHƯỢC ĐIỂM của HÀM GIẢ THÁO LẮP là có cảm giác vướng, ăn nhai yếu hơn, dễ rơi mất và ít thuận tiện hơn do phải tháo ra lắp vào hàng ngày.

HÀM GIẢ CỐ ĐỊNH
: được gắn vào các răng bên cạnh răng bị mất. Để làm được việc đó, các răng bên cạnh sẽ được mài nhỏ đi một chút, sau đó những cái chụp sẽ được đúc liền với nhịp răng giả thay thế cho răng bị mất rồi gắn lên các trụ răng vừa mài. HÀM GIẢ CỐ ĐỊNHƯU ĐIỂM là chắc chắn, dễ ăn nhai, ít cảm thấy vướng và không phải tháo ra lắp vào hàng ngày. NHƯỢC ĐIỂM của nó là giá thành cao hơn so với hàm giả tháo lắp cùng loại vật liệu và phải mài các răng kế cận.
Dưới đây là một số hình ảnh minh hoạ.
II. Phục hình tháo lắp 
Tháo lắp toàn hàm (Với răng Composite)
Khung bộ toàn hàm hợp kim Titanium
Lên răng Justi trên khung bộ
Cầu sứ liên kết khung bộ
Đặc điểm: Thẩm mỹ tuyệt đối
Lên răng sứ trên khung bộ
PHục hình biosoft (hàm dẻo). Thích hợp cho mất một, hoặc nhiều răng, khỏi mài răng
Hàm Biosoft kết hợp khung liên kết
Phục hình Biosoft có sức mạnh & chống sâu răng mục lão hoá, chia đều sức chịu đựng trên những chiếc răng thật, làm giảm mức độ kích thích chân răng, không tác hại răng thật.
Với tính năng đàn hồi mang đến cho bạn sự thoải mái khi ăn nhai
Biosoft răng giả chìm, có tính đàn hồi, cho dáng đẹp tự nhiên
Tình trạng thiếu răng
Sau khi hoàn tất
Làm Biosoft trên Hàm khung
Đệm mềm trên toàn hàm tháo lắp
Hàm Biosoft có lực đàn hồi tốt gấp đôi vẫn không biến dạng
Phục hình Attachment (Hàm khung liên kết)
Liên kết (Attachment Slide - Mining). (H1)
Liên kết (Attachment Slide - Mining). (H2)
Liên kết (Attachment VKS - SG). (H1)
Liên kết (Attachment VKS - SG). (H2)
Vario soft bar - VSS. (H1)
Vario soft bar - VSS. (H2)

I. Phục hình cố định
Mão kim loại
Cầu chụp sứ kim loại
Răng sứ kim loại quý
Mão vàng
Cầu răng sứ kim loại Titan
Cầu với Inlay nhịp sứ
Cầu răng sứ 2 trụ Implant
Cầu răng sứ Implant hoàn tất
Mặt sứ
(Mặt sứ) trước điều trị
(Mặt sứ) sau điều trị
Chụp sứ toàn phần
(Chụp sứ) toàn phần trước điều trị
(Chụp sứ) toàn phần sau điều trị

 

 • tramadol california
 • celebrex and tramadol taken together
 • tramadol for anxiety
 • how to get high off tramadol
 • is tramadol for pets the same as for humans
 • tramadol online next day delivery
 • buy tramadol hydrochloride
 • tramadol canine dose
 • generic for tramadol
 • mixing tramadol and xanax
 • can you mix hydrocodone and tramadol
 • tramadol duration of action
 • tramadol mixed with hydrocodone
 • is tramadol non narcotic
 • tramadol and viibryd
 • how to ease tramadol withdrawal symptoms
 • tramadol naproxen
 • tramadol expiration
 • overnight tramadol saturday delivery
 • tramadol 50mg price
 • tramadol 100mg er
 • tramadol stomach pain
 • how many tramadol to get high
 • can you take naproxen with tramadol
 • how long do tramadol side effects last
 • is cymbalta like tramadol
 • is tramadol nsaid
 • health solutions tramadol
 • can you get high off tramadol hcl
 • does tramadol help opiate withdrawal
 • canada tramadol
 • liquid tramadol for dogs
 • will tramadol make you high
 • lexapro tramadol
 • does tramadol get you high
 • can you snort 50mg tramadol
 • tramadol early pregnancy
 • get tramadol online
 • how to stop tramadol
 • buy tramadol online c.o.d
 • pink tramadol
 • can you get high from tramadol 50mg
 • is tramadol a blood thinner
 • pain med tramadol
 • do i need a prescription for tramadol
 • tramadol oral
 • tramadol with xanax
 • tramadol for percocet withdrawal
 • is tramadol good for opiate withdrawal
 • what states is tramadol a controlled substance
 • tramadol amneal
 • chewing tramadol
 • is tramadol used for migraines
 • can u take tramadol with suboxone
 • tramadol 377 high
 • tramadol blood sugar
 • ez tramadol refill
 • tramadol cause headaches
 • will tramadol help with withdrawal from opiates
 • can tramadol cause insomnia
 • how to smoke tramadol
 • fake tramadol
 • cheap tramadol without prescriptions
 • tramadol online prescription
 • tramadol overdose dogs
 • how much is tramadol
 • tramadol symptoms
 • ultram tramadol hcl
 • tramadol withdrawal duration
 • tramadol cost without insurance
 • can you fail a drug test for tramadol
 • normal dosage of tramadol
 • generic tramadol online no prescription
 • what are tramadol used for
 • tramadol pain reliever
 • mixing tramadol and ibuprofen
 • how to overcome tramadol withdrawal
 • pics of tramadol
 • tramadol ultram 50 mg
 • whats is tramadol
 • tramadol night sweats
 • snorting tramadol 50 mg
 • tramadol vicodin interaction
 • can tramadol and vicodin be taken together
 • hydrocodone and tramadol together
 • purchase tramadol online no prescription
 • crush tramadol
 • tramadol injection for back pain
 • 319 tramadol
 • tramadol side effects in cats
 • generic tramadol pill identification
 • fibromyalgia tramadol
 • dosing tramadol
 • tramadol withdrawal timeline
 • dosage of tramadol
 • street price of tramadol
 • is tramadol a controlled substance
 • friendly clinic tramadol
 • can you get withdrawals from tramadol
 • expired tramadol
 • tramadol patches
 • tramadol dose dogs
 • tramadol and subutex
 • ultram tramadol
 • tramadol 325-37.5
 • tramadol cod overnight shipping
 • tramadol erectile dysfunction
 • tramadol class of drug
 • help with tramadol withdrawal
 • what is tramadol hcl 50 mg tablet
 • buy cheap tramadol online no prescription
 • tramadol 50 mg tab
 • tramadol er 100mg
 • tramadol and cocaine
 • ez tramadol
 • www tramadol com
 • is tramadol good for arthritis pain
 • tramadol for kidney stones
 • tramadol hydrochloride high
 • tylenol 3 vs tramadol
 • can tramadol cause ulcers
 • robaxin vs. tramadol
 • tramadol drug abuse
 • can i snort tramadol
 • tramadol prescribing information
 • tramadol 50 mg 377
 • tramadol deaths
 • order tramadol online no prescription
 • tramadol package insert
 • pill identifier tramadol
 • is there morphine in tramadol
 • tramadol headache relief
 • celexa and tramadol
 • buy tramadol 180
 • tramadol med
 • tramadol and hydrocodone
 • tramadol 50 mg dosage
 • does tramadol show up in urine test
 • tramadol used for depression
 • buy tramadol cod online
 • tramadol side effects headache
 • tramadol and lexapro
 • valium and tramadol
 • 100mg of tramadol
 • can you get tramadol online legally
 • tramadol online rx
 • tramadol for tmj
 • tramadol dosage for people
 • pastillas tramadol
 • tramadol painkiller
 • switching from hydrocodone to tramadol
 • what is tramadol prescribed for
 • tramadol and xanax
 • tramadol 50 mg high
 • tramadol online purchase
 • tramadol and constipation
 • ingredients in tramadol
 • buy tramadol online no prescription overnight delivery
 • how long does withdrawal from tramadol last
 • phentermine and tramadol
 • tramadol withdrawal symptoms duration
 • tramadol and wellbutrin
 • 200mg tramadol
 • are there withdrawal symptoms from tramadol
 • what is the medicine tramadol
 • is tramadol a pain pill
 • 5 htp tramadol
 • tramadol topical
 • venlafaxine and tramadol
 • can you take aleve with tramadol
 • what is tramadol hcl 50 mg
 • where to buy tramadol online safely
 • tramadol pill identification
 • zofran and tramadol
 • apo- tramadol
 • tramadol for neuropathy
 • suboxone with tramadol
 • can you take motrin with tramadol
 • buy 200 mg tramadol online
 • tramadol for heroin withdrawal
 • veldrol tramadol mexico
 • why is tramadol a controlled substance
 • tramadol generic brand
 • tramadol withdrawl symptoms
 • tramadol white pill 319
 • does tramadol help you sleep
 • does tramadol affect the liver
 • what type of medication is tramadol
 • tramadol doses for dogs
 • is there tylenol in tramadol
 • tramadol overnight no prescription needed
 • is tramadol the same as percocet
 • ingredients of tramadol
 • is tramadol an nsaid drug
 • tramadol and adderall interaction
 • pain reliever tramadol
 • tramadol poisoning
 • tramadol prescription online
 • can you take aspirin with tramadol
 • suboxone and tramadol together
 • tramadol india
 • side effects from tramadol
 • what is in tramadol hcl
 • tramadol 100 mg extended release
 • buy tramadol online
 • tramadol 50 mg tablet
 • can i give my dog tramadol for pain
 • tramadol 50 mg vs percocet
 • tramadol vs nucynta
 • para que es tramadol
 • buy tramadol online florida
 • tramadol schedule
 • what are the side effects of tramadol hcl 50mg
 • tramadol for cats
 • tramadol gabapentin
 • buy tramadol c.o.d.
 • how long does tramadol stay in ur system
 • tramadol canine dosage
 • tramadol recall
 • tramadol pain killer
 • tramadol toradol
 • tramadol cost per pill
 • tramadol next day
 • order tramadol online
 • tramadol prices walmart
 • tramadol for depression and anxiety
 • tramadol anxiety
 • can you get high off tramadol 50mg
 • ninth street pharmacy tramadol
 • tramadol ultracet
 • street price of tramadol 50 mg
 • nucynta vs tramadol
 • tramadol-sr
 • tramadol 50 ml
 • tramadol for arthritis pain
 • what does the pill tramadol look like
 • what are the side effects for tramadol
 • amitriptyline tramadol
 • tramadol and vicodin interaction
 • can u take tylenol with tramadol
 • tramadol 50mg used for
 • tramadol non prescription
 • tramadol online no rx
 • tramadol used for dogs
 • tramadol 100mg side effects
 • tramadol for osteoarthritis
 • tramadol overnight delivery no prescription
 • tramadol sleep aid
 • tramadol opiate
 • tramadol interaction
 • can tramadol get you high
 • tramadol pi
 • intravenous tramadol
 • tapering off tramadol
 • tramadol and effexor together
 • can you take lyrica and tramadol together
 • suboxone for tramadol withdrawal
 • tramadol liver disease
 • tramadol picture of pill
 • drug interactions with tramadol
 • order tramadol online without prescription
 • tramadol for hydrocodone withdrawal
 • can you take tramadol with paracetamol
 • how much tramadol
 • pictures of tramadol
 • can you take tramadol and ibuprofen together
 • hva er tramadol
 • tramadol and blood pressure
 • tramadol and urinary retention
 • tramadol acetamino
 • can i take tramadol while on suboxone
 • tramadol safe during pregnancy
 • tramadol is for
 • tramadol sexual side effects
 • can u shoot up tramadol
 • abuse of tramadol
 • order tramadol cod overnight delivery
 • tramadol with hydrocodone drug interactions
 • pain pill tramadol
 • tramadol energy boost
 • tramadol forums
 • tramadol 500
 • cymbalta tramadol interaction
 • tramadol saturday delivery no prescription
 • is tramadol considered a narcotic
 • is tramadol hcl 50 mg a narcotic
 • what is stronger than tramadol
 • will tramadol show up on a drug test
 • does tramadol show up on urine drug screen
 • tramadol retard
 • tramadol with no prescription
 • tramadol for tooth pain
 • can you plug tramadol
 • tramadol to get off opiates
 • tramadol 537
 • muscle relaxer tramadol
 • tramadol from canada
 • what is tramadol-acetaminophen 37.5-325
 • can tramadol cause liver damage
 • tramadol no rx overnight
 • can tramadol cause itching
 • what is tramadol used for in humans
 • tramadol tolerance
 • tramadol and fluoxetine
 • tramadol dog side effects
 • next day tramadol online
 • tramadol vs hydrocodone pain
 • what is the generic for tramadol
 • tramadol and ssri
 • tramadol red pill
 • does tramadol cause liver damage
 • tramadol ultram
 • tramadol dogs side effects
 • tramadolwikipedia
 • can you take tramadol with zoloft
 • mixing tramadol and percocet
 • is tramadol a fever reducer
 • over the counter equivalent to tramadol
 • dangers of tramadol
 • will tramadol show up in a urine test
 • tramadol maximum dosage
 • will tramadol help opiate withdrawal
 • desmethyltramadol
 • drugs like tramadol
 • addiction to tramadol
 • purchase tramadol overnight
 • diazepam and tramadol
 • can u get high off tramadol
 • tramadol difficulty urinating
 • how much tramadol to get high
 • what does tramadol look like generic
 • tramadol 300 er
 • what are the side effects of tramadol 50 mg
 • tramadol brain damage
 • tramadol allergy
 • hydrocodone or tramadol
 • tramadol use during pregnancy
 • side effects to tramadol
 • canine tramadol dose
 • tramadol for children
 • tramadol 400 mg
 • dxm and tramadol
 • tramadol with aleve
 • tramadol gotas
 • mayo clinic tramadol
 • whats in tramadol 50mg
 • tramadol withdrawal symptoms how long
 • tramadol pink pill
 • tramadol hcl er 150 mg
 • can you take tramadol with percocet
 • can tramadol help with opiate withdrawal
 • motrin and tramadol
 • tramadol and restless leg syndrome
 • what is the difference between toradol and tramadol
 • can tramadol be abused
 • tramadol osteoarthritis
 • buy tramadol online uk
 • tramadol conversion
 • tramadol 180 cod
 • tramadol detection in urine
 • tramadol xr
 • safe place to buy tramadol online
 • tramadol how supplied
 • tramadol canadian pharmacy
 • tramadol and oxycontin
 • how much tramadol can i take
 • tramadol codeine allergy
 • can you take tramadol with celexa
 • buy tramadol in florida
 • can u buy tramadol online
 • tramadol saturday delivery
 • tramadol and toradol
 • smoking tramadol on foil
 • tramadol and skelaxin
 • how long do tramadol withdrawal symptoms last
 • tramadol 37.5 mg
 • where can you buy tramadol over the counter
 • tramadol and ultram
 • does tramadol contain ibuprofen
 • tramadol apap 37.5mg 325mg high
 • next day tramadol cod
 • tramadol drug classification
 • tramadol 50mg street price
 • side effects of tramadol in dogs
 • normal tramadol dosage
 • tramadol online overnight cod
 • tramadol opiate agonists
 • can tramadol be detected in a urine test
 • tramadol urine drug screen
 • can tramadol cause weight loss
 • tramadol and prozac interaction
 • tramadol 627
 • tramadol trouble urinating
 • tramadol rx
 • tramadol for depression anxiety
 • tramadol and sertraline
 • how many tramadol does it take to get high
 • buy tramadol overnight shipping
 • is tramadol a narcotic 2012
 • why is tramadol addictive
 • tramadol twitching
 • tramadol menstrual cramps
 • types of tramadol
 • tramadol overnight shipping no prescription
 • tramadol adverse reactions
 • dosage tramadol
 • hydroxyzine and tramadol
 • can i take tramadol and vicodin together
 • taking tramadol with suboxone
 • naproxen and tramadol
 • is tramadol 50 mg a narcotic
 • tramadol compared to lortab
 • pet meds tramadol no prescription
 • tramadol and ativan
 • tramadol shipped to florida
 • tramadol what is it used for
 • tramadol to get high
 • can tramadol show up in a urine test
 • cloridrato de tramadol efeitos colaterais
 • buy tramadol canada
 • tramadol online without prescription
 • tramadol cod delivery
 • tramadol 50mg tablets
 • tramadol pics
 • tramadol and nyquil
 • buy discount tramadol
 • tramadol used for
 • tramadol online no prescription cod
 • what class of drug is tramadol
 • tramadol 15 mg
 • soma tramadol
 • lyrica and tramadol
 • what do tramadol look like
 • tramadol cymbalta
 • side affects of tramadol
 • tramadol without prescriptions canada
 • zaldiar tramadol
 • tramadol and norco
 • will tramadol show up in urine drug test
 • tramadol similar drugs
 • tramadol and adderall
 • tramadol overdose in dogs
 • cymbalta with tramadol
 • can i take flexeril and tramadol together
 • tramadol time release
 • tramadol online us pharmacy
 • tramadol medication
 • sexual side effects of tramadol
 • can i take meloxicam and tramadol together
 • buy tramadol overnight
 • tramadol street price 50 mg
 • tramadol and tizanidine
 • is tramadol controlled substance
 • tramadol and ambien
 • tramadol cod online
 • tramadol no rx
 • buy tramadol for dogs uk
 • tramadol 50mg dogs
 • tramadol non narcotic
 • what is the medication tramadol
 • tramadol coupons
 • how long does tramadol withdrawal last
 • percocet and tramadol
 • tramadolibuprofen
 • how long will tramadol show up in urine
 • crushed tramadol
 • tramadol dangers
 • tramadol ejaculation
 • buy tramadol overnight with mastercard
 • where can i get tramadol online
 • does tramadol cause depression
 • tramadol 200 mg
 • can you take tramadol and gabapentin together
 • tramadol and coffee
 • tramadol online order
 • what does tramadol pill look like
 • order tramadol overnight
 • 5-htp and tramadol
 • mobic vs tramadol
 • how to get tramadol out of your system
 • withdrawal from tramadol 2012
 • buy tramadol c o d
 • tramadol pdr
 • is 50mg of tramadol strong
 • tramadol 50mg buy online
 • tramadol dosages for dogs
 • tramadol testing
 • does tramadol have withdrawal symptoms
 • half life of tramadol
 • dog tramadol side effects
 • what schedule is tramadol
 • tramadol overnight visa
 • length of tramadol withdrawal
 • tramadol helps opiate withdrawal
 • benadryl and tramadol
 • buy tramadol online from mexico
 • can tramadol cause high blood pressure
 • tramadol user reviews
 • dog medicine tramadol
 • can i take tramadol with aleve
 • can tramadol be taken with ibuprofen
 • efectos secundarios del tramadol
 • tramadol replacement
 • is tramadol safe for cats
 • the effects of tramadol
 • does tramadol test positive for opiates